Amtrak investerar stort 2012

Union Station i Washington där Amtrak har sitt huvudkontor. Foto: Wknight94

Den amerikanska tågoperatören Amtrak har nyligen offentliggjort en ambitiös investeringsplan. Amtrak kommer att satsa på fler ellok, utbyggnad av elektroniska biljettsystem till alla tåg samt snabbare tåg i New Jersey.

70 nya ellok till ett värde av 466 miljoner dollar ska vara i drift till och med 2013. De nya loken ska ersätta än föråldrad flotta och kommer att kunna köra snabbare.  

– Amtrak bygger den utrustning, infrastruktur och organisation som behövs för att säkerställa att vår starka tillväxt fortsätter in i framtiden. Vi investerar i projekt som är avgörande för att förbättra resenärernas upplevelse och väsentlig för att stödja vårt nationella nätverk av tjänster och avgörande för framtiden för USA: s järnväg, säger Amtraks chef Joe Boardman.