Railcare ökade intäkterna kraftigt

Foto: Railcare

Railcare ökade under 2014 intäkterna kraftigt. Styrelsen föreslår en utdelning på 3 kronor per aktie.

Nettoomsättningen steg till 309,2 miljoner kronor (184,3). De totala intäkterna uppgick till 313,3 miljoner kronor (187,5). Rörelsemarginalen var 57,3 miljoner kronor (18). Resultatet före skatt steg till 52, 1 miljoner kronor (15,7). Nettoresultatet uppgick till 40,4 miljoner kronor (12,2).

- Vi lämnar ett mycket bra verksamhetsår bakom oss och nu går vi in i ett  2015 som också ser väldigt positivt ut. Vi har en stabil orderstock och tillväxt inom kärnverksamheten, vi expanderar i Storbritannien och vi drar igång övrig exportverksamhet. Under året så har samtliga av koncernens bolag haft goda resultat men också tillväxt och utveckling, vilket är fantastiskt bra. Vi har hittat rätt kurs för framtiden, säger vd Daniel Öholm i en kommentar i bokslutskommunikén.