Pendolinotrafiken till Vasa har inletts

Foto: Christer Wiik

Nyligen inleddes Pendolinotrafik – ett tiltande snabbtåg utvecklat av Fiat som är i trafik sedan flera år i Finland – mellan Vasa och Helsingfors. Restiden mellan städerna är nu under fyra timmar. Tågförbindelserna till Vasa förbättras även i övrigt, uppger VR.

Tågresorna till Vasa blir med Pendolino mer miljövänliga, eftersom tågtrafiken dit kan skötas med ellok längs hela sträckan. I fortsättningen kommer alla Pendolino- och IC-tåg till Vasa samt en del av regional- och expresstågen att köras eldrivet. VR:s avsikt är att framöver öka andelen tåg som körs med ellok.