Räddnings-tjänsten ger remissvar angående Västlänken

Lars Klevensparr, direktör Räddningstjänsten Storgöteborg. Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har nu lämnat sitt remissvar till Trafikverket med anledning av det förslag om säkerhetskoncept för Järnvägsplanen Västlänken som tidigare presenterats.

-De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller, säger Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Den nu föreslagna utformningen av Västlänkens säkerhetskoncept, kommer att påverka den kommunala räddningstjänsten på ett omfattande sätt. Utöver möjligheterna till en effektiv räddningsinsats kvarstår risken att RSG tvingas lägga oproportionerligt stora årliga resurser med kompetensutveckling, på något som förhoppningsvis aldrig ska behöva inträffa. Detta i konkurrens med andra viktiga samhällsuppgifter.

Det är större risk att en räddningsinsats fördröjs när olyckan inte kan beskrivas och positioneras korrekt. En sådan insats kräver även betydligt mer räddningspersonal än om det finns en parallell räddningstunnel.

-Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel, förväntar vi oss att Trafikverket finansierar en passande övningsanläggning så att vi ska kunna öva liknande scenario. Oavsett vilket säkerhetskoncept som Trafikverket tar beslut om, kommer RSG fortsätta att medverka till en god och konstruktiv dialog med Trafikverket säger Lars Klevensparr.