SJ Sveriges grönaste varumärke

Foto: Christer Wiik

SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke av varumärkesbyrån Differ som tillsammans med undersökningsföretaget YouGov genomfört mätningen. När miljöprofilen hos 79 välkända varumärken i åtta olika branscher utvärderades, så vann SJ.

– Jätteroligt och hedrande på samma gång. De kundundersökningar vi gör visar att miljö är ett viktigt skäl till varför man väljer att resa med SJ. Att också svenska folket utser SJ till Sveriges grönaste varumärke är det bästa betyget vi kan få. Att få utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke är ett fint kvitto och betyg på att allt det vi gör och står för har uppmärksammats, säger Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ.

Syftet med mätningen, som besvarades av 1027 svenskar mellan 15 och 74 år, är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Svenskarna har fått redogöra för sin syn på miljö- och hållbarhetsarbete i åtta olika branscher. Undersökningen visar att intresset för gröna varumärken har ökat något jämfört med 2010.