Arendalsbanan fullständigt moderniserad

Nu kan tågtrafiken rulla fritt. Fylkesföreståndaren Jon Olav Strand i Aust-Agder öppnar Arendalsbanan genom att klippa av bandet vid invigningen och öppnar Arendalslinjen efter en omfattande sanering och modernisering. Foto: Jernbaneverket/Njål Svingheim

Norska Arendalbanan, som nu är klar för trafik, har utrustats med nya signaler.  Linjen, som har fått fjärrkontroll med varvtalsövervakning, har genomgått en omfattande teknisk förnyelse.

Arendal linjen är nu öppen som fjärrtågssträcka under hastighetsövervakning (FATC). Hittills har verksamheten vid Arendalbanan baserats på undantag från reglerna. Linjen har därmed tagit steget från att vara ett undantag till att ha uppgraderats som en av de mest moderna bansträckorna i Europa.

-  Moderniseringen var nödvändig för att kunna fortsätta trafiken på Arendal banan. Det var bra att vi kunde hålla tidtabellen, sade vd:n Stian Wesøy.

Uppgraderingen innebär att trafiken kan dirigeras av tågoperatörerna i Kristiansand. Sträckan har fått RC-utrustning och därmed ännu högre säkerhetsnivå. FATC - systemet utlöser nödbromsen om tåget passerar stoppsignalen och FATC övervakar även hastigheten längs sträckan. Enklare och snabbare input och byte av tåg har införts samt en rad andra tekniska nyheter. 

Arendalsbanans huvuduppgift är att knyta ihop regionen Arendal med Sørlandsbanan. Linjen hade en osäker framtid på 1980-talet som många av de andra mindre frekventerade sträckorna, men i stället för att stängas öppnades linjen år 1996 för eldrift.

- Det var nog det som räddade banan.  Uppgraderingen har förvandlat Arendalsbanan ett tekniskt mycket modern järnvägssträcka. Den slutliga räkningen för uppgraderingen av 36 km långa spåravsnittet kommer att ligga på ungefär 75 miljoner norska kronor. Idag trafikerar 15 tåg varje vardag längs sträckan, betonar Wesøy.Källa: Jernbaneverket,Norge