Hamnbanan i Vasa åter i drift

I januari 2015 lastades i Vasa hamn två containertåg med kraftverkskomponenter för transport till Ryssland. Foto: Kvarkenrådet

Järnvägen från centrala Vasa i Finland till hamnområdet har inte använts regelbundet under flera år och anläggningen har varit i dåligt skick. Men nu har finska Trafikverket vänt i frågan, som så sent i fjol ville stänga delar av banan och hamnbanan är nu åter fullt användbar, efter genomförda reparationsarbeten.  

– Banavsnittet är i skenbart liten användning, men liksom bangården, som är den enda i närområdet som lämpar sig för lastning av stora komponenter och containrar, är den en viktig bit i regionens logistikpussel. I företagens stora leveranser rör det sig om stora pengar, som ger mera jobb till regionen. Det vore oförsvarligt om industrins beställningar gick till någon annan av den orsaken att vår regions logistik inte skulle fungera, säger Backman & Trummers verkställande direktör, Hannu Ussi-Pohjola.

Den 1 januari 2015 gick startskottet för nya Kvarkenhamnar AB – ett gemensamt bolag för hamnarna i Umeå och Vasa. Bolaget kommer att marknadsföras under namnet Kvarken Ports Ltd.

Det nya bolaget ska stödja den ökande gods- och passagerarvolymen i de båda hamnarna. Målet är att utveckla och effektivisera hamnanläggningarna, förbättra servicen och stärka samarbetet med intressenterna i regionen.

Kvarken Ports kommer att ägas gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB. Nuvarande hamnpersonal i Umeå och Vasa Hamn, cirka 30 personer, får sina anställningar överförda till det nya bolaget.