RZD:s vinst minskade med 19,5 procent

Bild: Siemens

Ryska järnvägars (RZD) tredje kvartalsrapport visar på en vinst på 56,1 miljarder rubel (drygt 12 miljarder kronor), 19, 5 procent lägre än samma period 2010.

Samtidigt ökade godsvolymerna på ryska järnvägar till 921,7 miljoner ton, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med perioden januari till september 2010. Godsökningen förklaras av att mer gods nu fraktas på järnväg och den ökade industriproduktionen i landet.

Intäkter från persontrafik uppgick till 5,2 miljarder rubel (1,12 miljarder kronor). Jämfört med 2010 minskade intäkterna från persontrafiken med hela 86 procent sedan företaget First Passanger Company inledde sin tågverksamhet från och med 1 april 2010 och olika persontrafikföretag för förortstrafik, ägda av RZD, tog över i praktiken all pendeltrafik från och med 1 januari 2011.