Helsingfors universitet har fått en egen metrostation

Helsingfors fick en ”ny metrostation” genom nämnändring och Universitet en uppvärdering genom egen metrostation. Bild: Linda_Tam

Nu kan man åka med den finländska huvudstadens metro direkt till universitetet, efter att Kajsaniemi station bytte namn till Helsingfors universitet. Metrostationens nya namnskylt överlämnades till rektor Jukka Kola den 20 januari.

 – Ett toppuniversitet i en stad av internationell klass är en stor sak även ute i världen. En egen metrostation för med sig en fläkt av den europeiska storstadsatmosfären till Helsingfors, underströk Helsingfors universitets rektor Jukka Kola.

Universitetet firar sitt 375-årsjubileum i år och fick en egen metrostation i gåva av Helsingfors stad, som är en viktig samarbetspartner. Med namnändringen vill man också göra det lättare för internationella besökare att hitta till Centrumcampus.

 – Universitetet spelar en stor roll för Helsingfors dragningskraft. Det förtjänar att hedras på detta sätt, berättar stadsdirektör Jussi Pajunen.

Namnändringen är också en eloge till studenterna – i synnerhet Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS – som länge har arbetat för att utveckla Centrumcampus.

 – Att döpa metrostationen efter universitetet visar hur viktigt universitetssamfundet är för Helsingfors, säger HUS styrelseordförande Mari Kyllönen i ett meddelande. Studentkåren fanns på plats också i dag för att samla in idéer av studenterna för hur man skulle kunna göra det lättare att röra sig i Helsingfors.

 – Namnändringen stärker universitetets och stadens långvariga och hållbara relation. Hållbarhet är ett nyckelord även då man talar om kollektivtrafik. Vi vill uppmuntra stadsborna att använda den, säger Kola.

Metrostationen, som öppnades 1995, har redan fått nya namnskyltar, och stationsutropen kommer också snart att ändras. På finska heter stationen Helsingin yliopisto och på engelska University of Helsinki.

Källa: Helsingfors Universitet