LKAB köper världens starkaste lok

Foto: Fredrik Alm/LKAB

LKAB:s styrelse har beslutat att investera i fyra nya dubbla IORE-lok från leverantören Bombardier. Lokaffären ingår som en viktig del av en miljardinvestering i LKAB:s logistik.– Investeringen är strategisk i LKAB:s utvecklingsplan och ökar tågkapaciteten för malmtransporter till 40 miljoner ton per år. Ökad kapacitet på Malmbanan är avgörande för förverkligandet av LKAB:s planer på tre nya gruvor och en ökad leveranskapacitet med 35 procent till år 2015, säger LKAB:s vd Lars-Eric Aaro, i en kommentar.LKAB har idag 13 av världens starkaste lok och ökar nu antalet till 17 lok. IORE-loken är designade för extremt tunga tågtransporter. LKAB:s malmtåg består av 68 malmvagnar med en lastkapacitet på 100 ton per styck. Varje tåg fraktar 6 800 ton järnmalmsprodukter och är 750 meter långa. Malmtransporterna går från LKAB:s gruvorter i Malmberget, Svappavaara och Kiruna till LKAB:s malmhamnar i Narvik respektive Luleå samt till SSAB:s anläggningar i Luleå.Kraven på loken är mycket höga.

– Malmtransporterna sker dygnet runt året runt i ett extremt arktiskt klimat med stora temperaturskillnader och vädervariationer. De har hittills visat sig vara driftsäkra. När tågtrafiken i södra Sverige stått stilla under vintertrafiken har våra malmtåg rullat planenligt, säger Jan Olovsson, projektledare.IORE-loken skall levereras under perioden maj 2013 till mars 2014 från Bombardiers fabrik i Tyskland.– Investeringen ger oss en transportkapacitet på 20 dagliga tåg mot dagens 15 tåg på Malmbanan, säger Göran Heikkilä, logistikchef i LKAB.IORE-loken är med en dragkraft på 1200 kN världens starkaste lok. Effekten är 10 800 kW, eller cirka 15 000 hk och axeltrycket är 30 ton vardera på de 12 drivaxlarna. Slutmontering av de nya loken sker i Kassel, Tyskland. Chassin, boggier och framdrivningar tillverkas i Bombardiers fabriker i Wroclaw, Polen respektive Siegen och Mannheim, Tyskland.