Upphandlingen av Saudiarabiens höghastighetslänk klar

Haramain-tåget på stationen i Jeddah.

Saudiarabien kommer inom kort att skriva kontrakt för den tredje och sista fasen av höghastighetslänken Al Haramain, som kommer att länka samman Mecka, Medina och Jeddah.

Projektet förväntas gå till ett saudiskt konsortium som kommer att köpa in 35 tåg och 13 vagnar, installera trafiksignaler och lägga järnvägsspår till en beräknad kostnad av 8 miljarder dollar. Den vinnande anbudsgivaren förväntas stå för drift och underhåll av snabbtåget i 12 år.

Under denna tredje etapp kommer över 153 broar att byggas och 678 översvämning dräneringstunnlar.

Den 450 km långa länken Mecka-Medina är en del av ett större expansionsprojekt som ska länka Jeddah med järnvägslinjen Riyadh-Dammam och med det nordsydliga järnvägssystemet.

Snabbtåget kommer inledningsvis att transportera tre miljoner pilgrimer om året, men på sikt väntas antalet passagerare stiga till över 20 miljoner. Länken kommer att minska restiden mellan Mecka och Medina till två timmar och mellan Jidda och Mecka till en halvtimme.