”Världens största järnvägsprojekt saknar äkta regelverk”

Höghastighetståget Talgo testas i Saudiarabien. Foto: Saudiarabian Haramain-project

Gulf Railway Project, även känt som GCC Railway Project, är idag ett av världens största järnvägsprojekt under utveckling.

Syftet är också att anknyta alla de så kallade sex GCC-nationerna; Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Oman, Qatar, Kuwait och Bahrain, med en enda sammanhållande järnvägslinje, som dras igenom deras huvudstäder i vart och ett av dessa länder. 

- Ett heltäckande GCC- integrerat järnvägsnätverk skulle ha en stor ekonomisk betydelse för hela regionen, skriver chefredaktören för tidskriften, Global Railway Review, Craig Waters.

Waters anser att det knappast är någon hemlighet att projektet har drabbats av en serie av finansiella svårigheter som dessutom har förvärrats på grund av sjunkande oljepriser och brist på anpassning enligt de sex inblandade staternas intressen.

- Detta har lett till att projektets slutdatum har skjutits framåt i tiden med tre år, med året 2021 som slutmål, påpekar Walers.

Ett projekt av denna omfattning inkluderar en labyrint av lagstiftande och andra regelverk, och kanske förvärras det hela genom frånvaro av en enda myndighet som övervakar projektet. Hittills har de enskilda länderna fått självständigt realisera järnvägsprojekt inom deras respektive territorium.

- Dubai har för närvarande väl fungerande järnvägsregler,  vars ramar har hittills gett upphov till en bra verksamhet, men över hela GCC-regionen är det tunnsått med effektiva regelverk och mycket mer behöver göras, anser Graig Waters.

​​​​​​​​​​​​​​- Eftersom järnvägsprojekt i regionen trots allt framskrider och byggplanerna tar form, måste de intressenter som är involverade i skapandet av detta viktiga gränsöverskridande järnvägsprojekt i mitten av Mellanöstern, måste erkänna att framgången för varje infrastrukturprojekt i stor utsträckning ligger på detaljerad lagstiftning och regelverk och framför allt när det gäller att bygga ut omfattande järnvägsnät, skriver Graig Waters.

​​​​​​​​​​​​​​I tidskriften hänvisar Waters till en internationell konferens, International Rail Development, som kommer att debattera betydelsen av att upprätta standarder och ramverk vid en konferens den 21 och 22 maj i Bryssel, Belgien. Järnvägsprojekt som presenteras inkluderar Sveriges East Link Line, Rail Baltica, och hur Thailand etablerar ett järnvägsanslutningsinitiativ, som går ut på att förbättra de sydostasiatiska ländernas ekonomiska situation.

Källa: Global Railway Review