Helsingfors trafikmyndighet nobbar Siemens nya anbud

En visualisering av automatmetron från CAF som kanske aldrig blir verklighet, i alla fall inte i Helsingfors. Foto: CAF, Karlos Corbella

Helsingfors stads trafikverk (HST) avslår Siemens nya anbud om automatmetron. Staden har under måndagen granskat de fyra anbud som Siemens skickade in den 9 januari.  Tjänstemännen på trafikverket anser att de totala kostnaderna som presenteras i de nya anbuden helhetsmässigt är tiotals miljoner euro sämre än vad HST vill ha. Det meddelar Finlands Radio.

Direktionen vid HST bestämde strax före jul att säga upp samarbetet med Siemens och sätta punkt för långdansen kring den förarlösa metron. Helsingfors stadsstyrelse meddelade i Finlands Radio att metrosamarbetet med Siemens skulle behandlas måndag den 19 januari. Då skulle stadsstyrelsen besluta om avtalet med Siemens ska hävas eller inte.

Patrik Gayer (SFP) som sitter i Helsingfors revisionsnämnd riktar hård kritik mot HST:s förhandlingstrategi och anbudsförfarande med Siemens.- Att staden betalar mera än vad man kommit överens om vid upphandlingsskedet är mer en regel än ett undantag, menar Patrik Gayer.

 Han tror att Helsingfors stad har bristande kunskaper i offentlig upphandling och därför har blivit i underkant då man har förhandlat med ett multinationellt storföretag. - Det är helt klart att stadens förvaltning inte har haft tillräcklig insyn i vad det här projektet går ut på. I stället har man bara köpt det som ett stort företag har sålt. Problemet är att man vid staden varken har erfarenhet eller förmåga av att leda stora projekt. Det här leder i sin tur till att budgeterna spricker varje gång, säger Gayer.

Revisionsnämnden har behandlat automatiseringsfrågan i flera omgångar.- År 2008 hade budgeten för projektet överskridits med 60 procent. Redan då borde varningsklockarna ha börjat ringa, konstaterar Gayer.

Källa: Finlands Radio