Dickursbys nya stationsterminal öppnad

Dickursbys järnvägsstation norr om Helsingfors har nu en snabb förbindelse till den finska huvudstadens flygplats. Foto: YIT Rakennus

Dickursbys järnvägsstation norr om Helsingfors är den näst livligaste stationen i landet. Stationens nybygga resecentrum Dixi öppnade sina dörrar den första januari 2015. Resecentret förbättrar Vandabornas resemöjligheter avsevärt. Bland annat kommer man i framtiden på åtta minuter till flygplatsen från Dickursby.

Dixi tornar upp flera våningar över de gula husen från 1950-talet och 1980-talets rödtegelhus som hittills dominerat stadsbilden på den västra sidan om järnvägen. 

Då den första fasen av tre nu står klar är hälften av den planerade våningsytan på 35 000 kvadratmeter klar för att fyllas med kontor, affärer, restauranger och stadens bussterminal.

- I fas två kommer sedan kontorsutrymmen att byggas ut och det finns planer för ett hotell. Och när Ringbanan blir klar på sommaren kommer man från Dickursby till Helsingfors-Vanda flygplats på åtta minuter, berättar stadens ekonomidirektör Patrik Marjamaa.

Kostnadseffektivt för staden

Det nya resecentret har finansierats med en trepartsmodell där staden, staten och privata investerare deltar. Till stadens egendom i nybygget hör den nya bussterminalen.

- Dixi är en del av Ringbanan och Vandas del i det projektet är cirka 230 miljoner. Bussterminalens del torde röra sig kring ett par miljoner, berättar Patrik Marjamaa till Finlands Radio.

Källa: Dixi-center, Dickursby