Lidingöbanan öppnas i vår

Den nya spårvagnstypen på Lidingöbanan, CAF A36, är en modifierad modell av den vagnstyp som idag trafikerar Tvärbanan i Stockholm. Foto: Kjell-Arne Larsson
Vy över Lidingöbanans bro, vy mot Ropsten. Denna bro är ålderstigen och ska rivas och ersättas med en ny, Lilla Lidingöbron. Projektet ska drivas i Lidingö Stads regi och den nya bron beräknas vara på plats runt 2020. Foto: Christer Wiik

Efter nära två års avstängning, kan Lidingöbanan åter öppnas våren 2015. Banan har då rustats upp med såväl dubbelspår som en ny spårvagnsdepå. Därtill kommer banan i samband med trafikstarten att köras med helt nya vagnar, CAF A36. Hela moderniseringsarbetet med Lidingöbanan gör att hela anläggningen är redo att så småningom kunna kopplas ihop med Spårväg City.

Likt många andra av Stockholms lokalbanor som öppnades kring sekelskiftet mellan 1800-1900-tal, togs initiativet till att bygga Lidingöbanan på privat bevåg.  Det var uppfinnaren och den världsberömde entreprenören Gustaf Dahlén, tillika grundaren av AGA, som ville ha goda kommunikationer till företagets anläggning vid Skärsätra på södra Lidingö.  Banan stod klar 1914 och hade från början två sträckningar utmed Lidingön. I dag löper Lidingöbanan från Ropsten i nordöstra Stockholm via Lidingös sydsida till öns östligaste del, Gåshaga Brygga.

 DubbelspårSommaren 2013 stängdes Lidingöbanan av för trafik i syfte att påbörja banans välbehövliga upprustning. I samband med avstängningen passade man även på att riva banans gamla spårvagnsdepå, för att på dess plats frigöra utrymme för en modern variant med mångdubbel kapacitet.

- Vi har byggt dubbelspår på tre sträckor på Lidingöbanan, vilket betyder att så gott som hela Lidingöbanan nu har dubbelspår, bortsett från Lidingöbron och en kort etapp vid Herserudsbacken mot Torsvik, säger Lars Bennhult, projektledare på Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting och meddelar samtidigt att man nu har ett exakt datum för banans återinvigning – nämligen den 28 mars 2015.

- De nya dubbelspåren möjliggör tätare och snabbare trafik, det finns möjlighet att köra med 5-minuters trafik om efterfrågan finns. Därtill blir banan mindre störningskänslig, att spårvagnarna kan mötas minskar risken för förseningar och det går nu även att köra in förseningar, säger Bennhult. Förutom nya dubbelspårssträckor, har även hållplatserna byggts om och tillgänglighetsanpassats.

Nya vagnarI samband med återstarten av Lidingöbanan kommer den att trafikeras med nya vagnar från den spanska tillverkaren CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. De aktuella vagnarna, A36, är tvåriktningsvagnar med förarhytt i båda ändar och dörrar på båda sidor och påminner mycket om vagnarna som idag trafikerar Tvärbanan. A36-vagnen är 40,6 meter lång, kan ta 100 sittande och 187 stående. Vagnen kan komma upp i en hastighet av 90 kilometer i timmen.

Ny depåParallellt med spårutbyggnaden anläggs en ny renodlad spårvagnsdepå vid det nya bostadsområdet Dalénum och den gamla hållplatsen AGA. Tanken är att den nya depån ska inrymma spårvagnar från såväl Lidingöbanan som Spårväg City. Depån kommer att inrymma trettio spårvagnar. Här byggs även en tvätthall, städhall, verkstadsplatser, karosseriverkstad samt verkstadsplatser med hjulsvarv och kontor. Depåns arkitektoniska utformning hämtar inspiration från historiska förlagor med valvformade tak som traditionellt sett är typiska för spårvagnsdepåer. 

 - Första etappen av depån är klar. Det finns en nu uppställningshall som kan serva sju vagnar för Lidingöbanan. I etapp två som vara klar 2017 ska depån ha kapacitet att kunna serva även alla vagnar från Spårväg City.

 Från Gåshaga brygga till Stockholm city utan bytenSå småningom kommer Lidingöbanan att länkas samman med Spårväg City, vilket kommer göra det möjligt att göra bytesfria resor från Lidingö till centrala Stockholm.Att Spårväg City förlängs i nordost har att göra med den stadsutveckling som nu sker i Norra Djurgårdsstaden, ett av norra Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt som sträcker sig från Husarviken och Hjorthagen i norr till Loudden i söder och planeras stå klar 2030. Den nya stadsdelens stegvisa utbyggnad utgör alltså ett av skälen till att Lidingöbanan byggs ut för att så småningom kunna sammanlänkas med Spårväg City i Ropsten.

- Det föreslås en deltrafiköppning av Spårväg City till Frihamnen på Lindarängsvägen 2019, men inga konkreta beslut är tagna, säger Lars Bennhult, som spår att Spårväg City kan kopplas ihop med Lidingöbanan tidigast 2021.

Lilla LidingöbronÄven den gamla Lidingöbanans nuvarande bro mellan Lidingö och Ropsten ska småningom rivas och ersättas med en ny, ”Lilla Lidingöbron”. Det är projekt som drivs i Lidingös Stads regi.

Undersökningar av Gamla Lidingöbron har visat att det finns ett antal risker och osäkerheter som gör det olämpligt att underhålla och reparera bron i ett längre perspektiv. Brons ålder och stålkonstruktion medför risk för problem som kan leda till skador med omfattande trafikstörningar som följd. Att renovera Gamla Lidingöbron skulle vara både kostsamt och ineffektivt eftersom det inte går att säga hur länge den gamla bron kan vara brukningsbar. Att renovera den gamla bron skulle vara dyrare än att bygga en ny bro, som har lägre drift- och underhållskostnader i längden.

I höstas godkände kommunstyrelsen i Lidingö inriktningen för Lilla Lidingöbron. Det förslag som politiken har att ta ställning till är en låg icke-öppningsbar bro, med gott om utrymme för gående, cyklister och mopedister, med placering strax norr om Gamla Lidingöbron.

– Efter att de politiska besluten är tagna kan vi arbeta vidare och göra de förberedelser som krävs innan byggstart. Ett viktigt steg är att ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Det innebär att vi visar läge, omfattning och utformning av bron samt eventuell miljöpåverkan, uttalade Britt-Marie Jacobsson projektledare för Lilla Lidingöbron, tidigare i höstas.

Källor: SLL, Lidingö Stad