Europeiska lån stärker ukrainsk komponenttillverkare

Ett ukrainskt lok. Foto: Vivan 755

EBRD, den europeiska utvecklingsbanken, har beviljat lån motsvarande upptill 89 miljoner svenska kronor till den ukrainska tågkomponenttillverkaren Lugcentrokuz. Det privatägda företaget tillverkar komponenter till vagnar och lok, exempelvis stötdämpare, axlar, hjulpar och fjädrar.

Enligt banken ska pengarna användas till att förbättra Lugcentrokuz produktsortiment, stärka dess position på OSS-marknaden samt öka dess konkurrenskraft i Europa, Nordamerika och Indien.Som ett resultat av en studie av effektiv energianvändning finansierad av EBRD kommer Lugcentrokuz att göra förändringar som förväntas leda till energibesparingar på cirka 4 000 MWh. Ett vattenåtervinningssystem ska också införas.