Ljusning i sikte för fjärde järnvägspaketet

Godståg i Österrike. Foto: Flickr/Peter S.

Även om det fjärde Järnvägspaketet nu har legat på förhandlingsbordet i nästan två år, kommer det hoppfulla signaler från Bryssel. Det skriver Transportindustriförbundet.

Transportkommissionär Bulc var, på Transportrådsmötet den 8 december, tydlig med att denna fråga måste ges fortsatt prioritering. Lettland, som nu tar över efter Italien som ordförandeland i EU har klart uttalat sin ambition att driva frågan framåt och förhoppningsvis mot en lösning under 2015.  Om visionen att 30 procent av allt gods som i dag transporteras på väg längre än 300 kilometer år 2030 istället ska transporteras med järnväg, måste en sammanlänkad enhetlig järnvägsinfrastruktur finnas på plats i EU. Förhoppningsvis kan det Fjärde Järnvägspaketet vara ett första steg på vägen dit.

Källa: Transportindustriförbundet