Snabbtåg mellan Åbo och Helsingfors utreds

Allegro-tåget lämnar Helsingfors järnvägstation. Foto: Wikipedia/Vestman

Den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors tar ett steg framåt, skriver finländska Lännen Media.

Landets Trafik- och kommunikationsministerium ber Finlands trafikverk om en omfattande utredning där projektets inverkan på regionens ekonomi och trafikarrangemang ska granskas. Utredningen ska vara klar i slutet av nästa år. Finland vill också ha med projektet i EU:s investeringsprogram som kommissionens viceordförande Jyrki Katainen (Saml) för tillfället sammanställer.

 Trafikminister Paula Risikko (Saml) säger att detta visar att Finland menar allvar med projektet, men att det i detta skede är för tidigt att veta om pengarna beviljas. – Just en sådan här utredning har tillsvidare saknats, säger Åbos stadsdirektör Aleksi Randell (Saml) i Turun Sanomat. Det är oundvikligt att infrastrukturen måste utvecklas och vi ser det här som en väldigt viktig sak för Åbo.

En ny tågförbindelse skulle halvera resetiden mellan Åbo och Helsingfors till en timme. En ny bana skulle byggas på sträckan Esbo-Lojo-Salo, medan dubbelräls skulle införas mellan Salo och Åbo. Nuförtiden går Åbotågen till Helsingfors via Karis.

Källa: Lännen Media & Finlands Radio