Gränsöver-skridande järnväg i alperna

Foto: SBB

Den första delen av den nya järnvägsförbindelsen mellan Schweiz och Italien, etappen mellan Mendrisio i södra Schweiz och Varese i norra Italien, kommer att öppna för kommersiell service i december. Delar av den nya järnvägen ingår i den större Gotthardkorridoren, där även den kommande Gotthardbastunneln inryms.