Etapp två av upprustningen av Söderåsbanan påbörjas

Söderåsbanan går mellan Åstorp och Teckomatorp. Sträckan är cirka 38 km lång. Foto: Trafikverket

Under 2015 utförs den andra etappen av Söderåsbanans upprustning. Arbetet kommer att pågå fram till hösten och tågtrafiken kommer att vara avstängd under tiden. Upprustningen görs för att det ska vara möjligt att öka godstrafiken och införa persontrafik i en senare etapp.

- Mycket av det vi gör nu är för att förbereda för persontrafiken, men i det här skedet är upprustningen av banan främst för att den kommer att ingå i Godsstråket genom Skåne när Hallandsåstunneln öppnar, säger Trafikverkets projektledare Maciej Zakrzewski.

Under etapp 2 kommer banan att förstärkas och nya mötesspår att byggas. Signalsystemet kommer att byggas om för att tågen ska kunna fjärrstyras från trafikcentralen i Malmö.  - Vi ökar också säkerheten längs banan också genom att stänga ett tiotal järnvägsövergångar och förstärka skyddet på flera andra säger projektledaren Maciej Zakrzewski.

Bland annat byggs två nya gång- och cykeltunnlar i Billesholm och Kågeröd och en tunnel för biltrafik norr om Teckomatorp. Banan kommer att vara avstängd fram till den 5 oktober och under upprustningsarbetet kan arbetena upplevas som störande för de som bor i området kring järnvägen.