DSB går i flyttankar

Köpenhamns centralstation. Foto: René Strandbygaard

DSB, danska SJ, planerar att flytta från sitt huvudkontor på Sølvgade 14 i Köpenhamn. Sedan uppdelningen av infrastruktur och godstrafik har lokalerna blivit för stora för DSB.

Eftersom byggnaden är skyddsklassad av kulturhistoriska skäl kan inga större ombyggnader göras, och DSB får kanske se sig om efter ett nytt säte. Huset är byggt 1771 och har använts som både lager och sjukhus innan DSB flyttade in 1927. Det slutgiltiga beslutet om DSB ska flytta eller stanna kvar kommer att fatta när husets försäljningsvärde har säkerställts.