Ingen biljettkontroll i Budapests järnvägsstationer

Järnvägsstaionen Nyugati i Budapest. Foto: uzo19

MAV, ungerska SJ, och det företag som utför biljettkontroller har länge legat i fejd med varandra.  I Budapests tre järnvägsstationer har spärrar satts upp mellan 2006 och 2008 för att stoppa tjuvåkare.

Men biljetter kontrollerades ofta inte och personer som taxichaufförer har uppehållit sig innanför spärrarna trots att de inte haft tillstånd att göra det. MAV har därför sagt upp det femåriga avtalet med biljettkontrolloperatören. Nu undersöks alternativa metoder för biljettkontroll. Det betyder att spärrarna kommer att tas ned. Kablar har lagts till ett elektroniskt biljettkontrollsystem, men längre än så har man inte kommit.