RZD investerar 2,5 miljarder dollar i förnyad lokflotta

Ett Lastochka-tåg. Foto: Ural Locomotives

Ryska järnvägsmonopolet RZD har meddelat sina planer på att investera upp till 80 miljarder RUB (2,5 miljarder USD) för att förnya sin lokflotta, meddelar Valentin Gapanovich, senior vice vd för företaget.

Som en del av planerna kommer företaget att köpa upp 886 lok i olika uppsättningar och 750 nya lokdragna personvagnar.

Enligt Gapanovich kommer RZD:s totala investeringar avsevärt öka nästa år, från 360 miljarder RUB till 385 miljarder RUB. Av dessa medel kommer en betydande del investeras i moderniseringen av den ryska Bajkal-Amur-järnvägen, en av landets längsta järnvägslinjer.

Företaget har på senare år genomfört betydande insatser för att modernisera sin fordonspark, genom köp av både rysktillverkade fordon och högteknologiska lok från Västeuropa.

Exempelvis nåddes en överenskommelse i juni med franska Alstom samt en lokal producent av rullande materiel, Transmasholding, om leverans av mer än 1 000 lok av olika slag under perioden 2015-2017.

Samtidigt, enligt villkoren i ett avtal som undertecknas av de bägge parterna för ungefär tre år sedan, kommer 200 fraktlok vara leveransklara till år 2020. De nya loken kommer att användas på sträckor längs den transsibiriska järnvägen.

RZD har visat intresse för loken 2ES5, DC-drivna 2ES5K Yermak och en variant av 3ES5K, som alla är producerade av Transmasholding.

Utöver de ovan nämnda loken utvecklar Transmasholding för närvarande fler 2ES4K-Donchak-lok. Serieproduktionen av dessa beräknas vara igång nästa år.

Transmasholding blir troligtvis inte RZD:s enda lokleverantör. Även Ural Locomotives, som är ett samarbetsprojekt mellan Siemens och ryska Sinara, kommer att starta leveranser av sin DC-drivna 2ES6 och sitt AC-motordrivna 2ES10-ellok till RZD under de närmaste åren.

Under tiden visar RZD också ett ständigt växande intresse för diesellok. För närvarande håller RZD på att slutföra tester av en DPM, diesel-multipelenhet, som har utvecklats av Transmasholding tillsammans med Stadler. Planen är att bolaget ska köpa upp till 50 sådana lok under de närmaste åren.

RZD har också planer på att utveckla sin passagerarloksflotta. Som en del av dessa planer tecknade bolaget ett avtal med Siemens och Transmasholding för leverans av upp till 200 sovvagnar.

Dessutom planerar företaget att starta leveranser av spanska Talgo-tåg enligt villkoren i EUR 135-avtalet, som undertecknades 2015.

Sedan 2012 har RZD också köpt mer än 50 Lastochka-tåg enligt avtalet med Siemens, som undertecknades 2009. Avtalet är värt 500 miljoner euro. Företaget planerar också att köpa analoger av Lastochka, som tillverkas av Ural Locomotives.