Tunnelbanan till Barkarby under utredning

Tunnelbanestråket mellan Akalla och Barkarby station som är under utredning. Karta: SLL
Anna Nylén, projektchef på SLL, med ansvar för tunnelbaneutbyggnaden till Barkarby station. Foto: Christer Wiik

Nu utreds hur tunnelbanans blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby station genom den nya Barkarbystaden. Med anledning av detta bjöd Stockholms läns landsting in till en pressträff, där man berättade om projektets nuvarande status.

Den aktuella utbyggnadsetappen ingår i Stockholms läns storsatsning på att bygga ut huvudstadens tunnelbanenät.  Nästan två mil nya spår och nio nya stationer fördelade på fyra sträckningar ska byggas.  Den kommande Barkarbygrenen är en påbyggnad av tunnelbanans nordöstligaste linje. Det är blå linjen från Akalla som förlängs med två stationer och som får Barkarby station/Stockholm Väst som slutstation. Denna gren, som ska löpa under jord, ska börja byggas 2016 och om allt går enligt planerna rullar den första tunnelbanan i Barkarby 2021.

 Den 22 oktober 2014 inleddes en samrådsperiod om denna tunnelbanesträcka, ett samråd som kommer att pågå fram till den 16 november. - Det vi ska samråda om är själva sträckningen mellan Akalla och Barkarby station samt placeringen av stationerna Barkarbystaden och Barkarby station, säger Anna Nylén, projektchef på Stockholms Läns Landsting, SLL, med ansvar för tunnelbaneutbyggnaden Akalla-Barkarby station.

Samrådet och utredningarna kommer att utmynna i ett slutgiltigt besked om sträckning och stationsplacering i början av 2015. - Beskeden kommer i sin tur att utgöra underlag för de tillståndsprövningar vi behöver göra för att ro projektet i hamn, med byggstart 2016 och trafiköppning 2021, säger Anna Nylén.

Den första stationen efter Akalla är Barkarbystaden, en helt ny stadsdel som nu uppförs på ett före detta flygfält i Järfälla kommun. Denna stadsdel är ännu inte helt färdigplanerad, men en viktig utgångspunkt vid planeringen är att många människor får nära till stationen. Andra faktorer vid val av stationsläge är miljökonsekvenser, kostnader och teknisk genomförbarhet. Fyra stationsplaceringar vid Barkarbystaden är nu under utredning: ”Mitt i Barkarbystaden” ”Intill Kyrkbyn” ”Mot handelsplatsen” samt ”Under bergkullen”.

Station Barkarby station kommer att bli en betydelsefull knutpunkt i nordvästra Stockholms län i allmänhet och för Järfälla kommun i synnerhet.  - Tunnelbanestationen kommer att ansluta på tvären under Barkarby järnvägsstation, där det ska bli smidigt att byta mellan tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg, säger Anna Nylén.

Vid Barkarby station finns två utredningsalternativ, det centrala ”Barkarby College” i direkt anslutning till järnvägsstationen och som vetter mot Barkarbyfältet/Barkarbystaden, med uppgångar på var sida om E18.  Det andra alternativet, stationsläge ”Veddesta” är placerad strax sydväst om järnvägsstationen, med närhet till det nya bostadsområdet i Veddesta som här ska byggas.