Joint venture-avtal för Rail Baltica klart för undertecknande

Karta: Rail Baltica

Lettland, Litauen och Estland har beslutat att underteckna Rail Balticas joint-venture-avtal i Riga i mitten av oktober. Det rapporterar LETA / Nozare.lv, med hänvisning till det lettiska transportministeriet. Avtalet kommer att undertecknas av transportministrarna i de tre länderna.

Rail Baltica-projektet går ut bygga en ny järnväg mellan de baltiska länderna. Genomförandet av projektet kan kosta 1270 miljoner euro för Lettland och totalt 3680 miljoner euro. 

Europeiska kommissionen kan komma att medfinansiera 85 procent av projektets kostnader. Ansökan om finansiering kommer att lämnas in till Europeiska kommissionen 2015 så att bygget av järnvägen kan komma igång 2016.

Järnvägen är tänkt att koppla samman Helsingfors, Tallinn, Riga, Vilnius och Warszawa med möjlig vidare anslutning till Berlin.

Källa: LETA / Nozare.lv