Bro över Göta älv tidigareläggs

Foto: Göteborgs Hamn

På torsdagen tecknades ett avtal om medfinansiering som gör att dubbelspår för Hamnbanan över Göta älv i Göteborg blir verklighet flera år tidigare än enligt den nationella planen. Bland andra kommer Göteborgs Hamn och AB Volvo gå in som medfinansiärer.

Byggstart för den nya järnvägsbron beräknas till 2014, vilket är minst fyra år tidigare än enligt den nationella planen. Det är möjligt tack vare medfinansiering från Göteborgs Hamn, AB Volvo, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och EU. En förutsättning är att regeringen godkänner avtalet. När bron står klar kommer Hamnbanan och Bohusbanan att ha dubbelspår över Göta älv.

– Nästan hälften av allt containergods kommer på järnväg, vi har 26 järnvägspendlar varje dag. Det innebär en risk att ha enkelspår, blir nuvarande bro påseglad så uppstår stora kostnader för industrin. Dessutom slår vi snart i kapacitetstaket, en ny bro innebär att vi kan fortsätta att satsa på järnvägen. Det är också en del av vår miljösatsning, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

För Trafikverkets del innebär tidigareläggningen en effektivisering. Brobygget läggs i samma entreprenad som den vägtunnel under Göta älv, som planeras inom ramen för det Västsvenska paketet. Det är bara ett par hundra meter mellan bro och tunnel och nu kommer bland annat grundläggningsarbetena att samordnas.

– Det innebär att vi gör en besparing på 115 miljoner kronor, säger Håkan Wennerström, regionchef på Trafikverket.

Vägtunneln beräknas vara klar ett par år efter järnvägsbron.