EIB tillskjuter 200 miljoner euro till tunnelbana i Thessaloniki

Byggarbetsplats i en tunnel för Thessalonikis tunnelbana. Foto: Konstantin Stampoulis

Europeiska investeringsbanken (EIB) tillskjuter ytterligare 200 miljoner euro till bygget av en tunnelbana i Thessaloniki i Grekland.

Tunnelbaneprojektet har varit i fokus för Greklands strategi för att skapa en effektiv kollektivtrafik i metropolen Thessaloniki, vid sidan av pågående utbyggnader av Atens tunnelbanenät. Som sådant har det fått stöd av såväl den grekiska staten som EU genom EU-bidrag och EIB.

Projekt av det här slaget som tillhandahåller offentlig service hör till de områden där EIB kan skapa mervärde, anser banken, eftersom bankens möjlighet att tillhandahålla långfristig finansiering perfekt motsvarar långsiktigheten i den infrastruktur som byggs. Banken har tidigare finansierat bygget av Thessalinki-tunnelbanans stomlinje med lån på sammanlagt 650 miljoner euro. Tunnelbanan i Thessalinki kommer att likna Köpenhamns tunnelbana, med 18 förarlösa tåg som åker i separata tunnlar i varje riktning. Det kommer att finnas glasväggar som öppnas automatiskt när tåget åker in på stationen för ökad säkerhet.

Tunnelbanan beräknas öppna 2015.