Kinesiska järnvägsmarknaden expanderar

Shanghais norra järnvägsstation med trängsel av tåg. Foto: Baycrest

Idag har den kinesiska järnvägs- och spårteknikmarknaden nått en volym på nästan 26 miljarder euro och marknaden fortsätter att växa med cirka 4 procent per år, visar en färsk studie som bär titeln "Den kinesiska järnvägsmarknaden", gjord av tyska transportforskningsinstitutet SCI Verkehr.

SCI har analyserat nuvarande kinesiska planeringspecifikationer och utvecklingsmål inom områden som för närvarande betraktas som landets viktigaste ifråga om ny järnvägsteknologi.

Enligt studien har Kina under de senaste åren utvecklats till största och en av de mest dynamiska järnvägsmarknaderna i världen. Det har investerats massivt inom Kinas järnvägssektor, särskilt när det gäller höghastighetssystem. Investeringarna nådde en vidunderlig höjdpunkt år 2010 på drygt 100 miljarder euro.

Sedan dess har investeringarna för spårteknik i Kina minskat något, men dessa har ändå stannat kvar på en märkbart högre nivå under åren efter 2012, jämfört med perioden innan.

Medan det tidigare investerades främst i höghastighetståg och i långväga spårbunden persontrafik, fokuserar Kina nu i ökad utsträckning sina investeringar på regionala passagerarlinjer och stadstrafik. SCI räknar med att denna utveckling kommer att fortsätta minst fem år.

Förutom att marknaden för tunnelbanetåg har ökat i år, planerar Kina nya tillväxtsegment inom järnvägssektorn i form av flera enheter för regionala transporter och spårvägsfordon. Eftermarknaden kommer också att växa dynamiskt på grund av expansiva fordonsflottor och längre linjenät.

 

SCI Verkehr har granskat närmare kinesiska tillverkare av järnvägsteknik. Institutet anser att dessa är idag marknadsledande och SCI räknar med att de kommer att utveckla en dynamisk exportpolitik under de kommande fem åren även på marknader utanför Kina.

De viktigaste företagen bland kinesiska producenter av järnvägsfordon i södra delen av landet är (CSR) och (CNR) i norr samt infrastrukturföretaget China Railway Group Ltd (CREC) och Kina Railway Construction Group Ltd (CRCC).

Likafullt förblir beslutsfattandet och makten och/eller majoriteten av aktierna i dessa koncerner, enligt SCIs studie, varaktigt i den kinesiska statens händer.

Dessa företag strävar eftertryckligt efter att säkra nya exportmarknader och förvärv av stora beställningar från Sydamerika och Afrika/Mellanöstern. SCI Verkehr förväntar sig att företagsförvärv förenas även med ett potentiellt inträde till den europeiska marknaden.

Följaktligen köpte kinesiska Masteel i juni den franska hjulparsproducenten Valdunes. Ytterligare uppköp kommer att följa på medellångt sikt, enligt SCI.

Utländska, så kallade global players, verksamma i Kina, är enligt SCI studie, främst aktiva inom segmentet komponenter. Alla ledande internationella företag har dock lokala samriskföretag och/eller lokala produktionsanläggningar i landet.

 

Källa: SCI Verkehr GmbH (www.sci.de). (Något förkortad text av SCI:s pressmeddelande)