Seattle University Links tunnel färdiggrävd

Foto: Sound Transit project of Seattle

Konstruktion av Seattle University Links tunnel började under 2009 och länkens förlängning förväntas öppna för trafik under 2016. Tunnlarna grävdes ut med hjälp av tre tunnelborrmaskiner. Två TBM utgick ifrån University of Washington och arbetade sida vid sida gåendes söderut till Capitol Hill. En tredje TBM utgick från Capitol Hill och tog sig lite mindre än en kilometer till slutet av den befintliga Seattle Transit Tunnel. Där togs maskinen isär, fördes tillbaka till Capitol Hill där den startades på nytt för att gräva ut den andra tunneln. De tunnelborrmaskinerna grävde i genomsnitt 50 till 75 meter tunnel per dag.