Citybanans bro växer ut över Årstalänken

Foto: Trafikverket

Bygget av Citybanans bro i Årsta avancerar. Nu återstår 440 meter, sedan är den 1,4 kilometer långa järnvägsbron klar. Men innan målsnöret sprängs ska brons gjutform skjutas ut över en sjufilig motorväg: Årstalänken.

Gjutningarna av bron görs i en formvagn med en 40 meter lång gjutform som flyttas fram etappvis vartefter gjutningarna blir klara. Tekniken, med en ovanpåliggande bärande balk, är väldigt ovanlig i Sverige men ofta använd i Asien. Den har visat sig väldigt väl lämpad för förutsättningarna här.

Arbetet med järnvägsbron har flera utmaningar. Den byggs precis bredvid, och över, Sveriges hårdast trafikerade järnvägsspår in mot Stockholm. Den ska även passera över Årstalänken och tvärbanan. Nu har arbetet kommit så långt att det är dags för gjutningarna över motorvägen.

Natten mellan den 8 och 9 juli flyttas gjutformen ut över den östergående delen av Årstalänken. Från klockan 22:00 fram till 05:00 leds biltrafiken därför om via Västberga industriområde. När formen är på plats gjuter vi bron över motorvägen. Efter tio dagar är gjutningsarbetet klart och det är dags att flytta formen på nytt, över den västergående delen av Årstalänken. Arbetena påverkar inte befintlig järnvägstrafik.

Bron ska vara färdig i mitten av 2015. Den blir Sveriges fjärde längsta järnvägsbro. När Citybanan är klar 2017 kommer pendeltågen att köra över Årstaviken på den nya, röda, Årstabron och alla andra tåg över den gamla Årstabron. På så sätt kommer pendeltågen rätt in i och ut ur Citybanans dubbelspåriga järnvägstunnel. Den nya järnvägsbron blir alltså ”växeln” som styr den norrgående fjärr-, regional- och godstågstrafiken till den gamla Årstabron.