Turkisk linje moderniseras

Foto: YHTHST

Det italienska bolaget Salini Costruttori har tagit hem ett kontrakt värt 146,8 miljoner euro för att modernisera en av de mest trafikerade delarna av järnvägslinjen Ankara - Istanbul.

Kontraktet gäller förlängning av det 56 kilometer långa banavsnittet Köseköy - Gebze vid den östra infarten till Istanbul. Arbetet kommer att omfatta infrastruktur, dränering och byggnadsverk, spårläggning, elektrifiering, signalsystem och telekom. Planerna är att låta tågen kunna köra i 160 km/h på de befintliga spåren in till Istanbul som en del i höghastighetsprojektet Ankara – Istanbul.

Enligt planerna kommer arbetet att ta omkring 30 månader.