Arkitektstudenter gav förslag om Västlänken

Korsvägens stationsuppgång ”Tratten" har ritats av Chalmersstudenten Sofia Larson.

I år låg fokus på Västlänkens stationsuppgångar när Chalmers arkitektstudenter gjorde sina kandidatarbeten. Trafikverket har nu fått ta del av många spännande förslag på utformningar av de framtida uppgångarna vid Göteborg Central, Korsvägen och Haga.

Att samarbeta med högskolor och skapa intresse för infrastruktur anses av Trafikverket och Västtrafik vara av stor vikt för att kunna rekrytera engagerade och kunniga medarbetare till branschen. I flera år har Trafikverket i Göteborg haft bra samarbete med bland annat arkitektutbildningarna på Chalmers. Detta år fick årskurs tre i samband med sitt kandidatarbete i uppdrag att utforma valfri stationsuppgång i Västlänken.

Bland studenternas nu färdigställda arbeten och ritningar av de framtida huvuduppgångarna vid Haga, Korsvägen och Centralen, finns många kreativa förslag för Trafikverket att ta del av. I gengäld har de blivande arkitekterna erbjudits en inblick i en intressant framtidsbransch.

– Det har varit en spännande men komplex uppgift att arbeta med. Intresset för Västlänken har vuxit, och förståelsen för hur kollektivtrafikbranschen och staden fungerar ihop har ökat, säger arkitektstudenten Sofia Larson.