Säkerheten på Hallsberg godsbangård ska höjas

Hallsbergs godsbangård. Foto: Kasper Dudzik

Fram till och med slutet av november så utför Trafikverket arbeten runt Hallsbergs godsbangård. Syftet med arbetena är att minska risken för olyckor, skadegörelse, klotter och stölder.

– Målet är en säker miljö för personalen som arbetar på godsbangården och minskad olycksrisk i och med att obehöriga inte ges möjlighet att vistas där. Det är för att uppnå detta som vi nu tillsammans med Jernhusen och Green Cargo bygger stängsel, grindar och sätter upp övervakningskameror runt Hallsberg godsbangård, säger Andreas Pollack, projektledare för Säkra bangårdar på Trafikverket.

Viktigast när det gäller att hålla obehöriga borta från en bangård är ordentliga stängsel och grindar samt bra säkerhetsrutiner. Bangårdar är livsfarliga områden för obehöriga och Trafikverket vill på detta sätt minska risken för olyckor och förhindra skadegörelse, klotter och stölder.

Trafikverket arbetar målmedvetet för att öka säkerheten på godsbangården i Hallsberg. Även delar av personbangården i anknytning till plattformarna kommer att få förbättrat stängsel. I samverkan med alla aktörer på bangården arbetas det med ständiga förbättringar.

Arbetet ingår i Trafikverkets projekt Säkra bangårdar som omfattar sju godsbangårdar i landet.

Kostnaden för arbetena i Hallsberg beräknas bli tolv miljoner kronor.