Honolulus tågprojekt får statligt bidrag

Honolulus järnvägsprojekt kan få upp till 510 miljoner dollar i bidrag av den amerikanska regeringen, om Honolulus kommun och den federala transit-administrationen skriver under ett bidragsavtal. Avtalet förbinder regeringen att betala ut bidraget under hela perioden och Honolulu lovar att färdigställa projektet inom tids- och budgetramen.

Järnvägsprojektets finansieringsplan räknar med att få 125 miljoner dollar i statligt bidrag nästa år, för att täcka konstruktionskostnader.