Riksdagsmotion om trafikledningen vid Karlstad C

Karlstad Centralstation. Foto: Jernhusen

Trafikverket planerar att lägga ned den lokala trafikledningen vid Karlstads central den 5 oktober i år. Enligt Trafikverkets beslut ska trafikledningen i stället fjärrstyras från Hallsberg, trots att Trafikverkets egen riskanalys visar på stora risker och försämringar med förändringen, inte minst för resenärerna.

De sammanlagt 21 olika ”riskkällorna” handlar bland annat om sex spår som inte kommer att kunna utnyttjas på samma sätt som i dag (eftersom de inte är signalreglerade och därför inte kan fjärrstyras), med ännu större spårbrist till följd samt risk för ökade tågförseningar och fara för resenärer som befinner sig på perrongerna.

Trafikverkets beslut är en följd av det ”effektiviseringsarbete” som nu pågår inom verket på uppdrag av regeringen. Förutom Karlstads central berörs även Kalmar central och Jönköpings central av Trafikverkets planer.

Detta är ytterligare ett exempel på hur regeringens tågpolitik försämrar för tågresenärer och tågoperatörer. De tågoperatörer som trafikerar Karlstads central har reagerat med stor bestörtning och känner sig tagna på sängen eftersom inga samtal hade förts innan Trafikverket fattade sitt beslut.

När trafikledningen försvinner från Karlstads central kommer det inte längre att finnas någon personal på stationen. SJ:s resebutik lades ned tidigare i år. Också det var en följd av regeringens politik, som tvingar SJ att spara och skära ned på servicen.

Eftersom Trafikverkets beslut om att lägga ned trafikledningen vid Karlstads central är en följd av regeringens besparingskrav på verket vill jag fråga ministern:

Avser ministern att agera för en bibehållen säkerhet och service för tågresenärer och tågoperatörer vid Karlstads central?