Anslutning av vindkraft till järnvägars elnät testas

Foto: Vattenfall

Det är ofta kostsamt och relativt komplicerat att ansluta vindkraftparker till nationella elnät. Ett FoU-projekt undersöker möjligheten att ansluta vindkraftparker till järnvägens befintliga elnät istället, som ett mindre kostsamt alternativ.

Vattenfall prioriterar vindkraften och kommer att investera 26 miljarder kronor i nya vindkraftparker före 2015. I vissa fall kan planer på nya vindkraftparker läggas ned på grund av svårigheter som uppstår när parkerna ska anslutas till elnätet, även när vindförutsättningarna är goda.

– I dessa fall kan vi behöva montera en 2–3 mil lång överliggande kontaktledning för att kunna ansluta vindkraftparkerna till elnätet, säger Fredrik Carlsson, Senior R&D Engineer på Vattenfall. Det kan vara svårt att få myndigheternas godkännande för det och en kabel är ett mycket kostsamt alternativ.

På vissa ställen kan det istället vara möjligt att ansluta vindkraftparken till järnvägens elnät. – Vi utvärderar kostnader och fördelar med att undersöka olika tekniker för att ansluta vindkraftparkerna till järnvägens elnät.

I Norge finns det några vattenkraftverk som är anslutna till järnvägens elnät, men Fredrik Carlsson känner inte till någon vindkraftpark som har anslutits till en järnvägs elnät. – Det finns vissa tekniska problem vad gäller att ansluta en vindkraftpark till ett nationellt elnät. Om du ansluter en vindkraftpark till en järnvägs elnät måste vindturbinerna konstrueras för att uppfylla kraven för järnvägens elnät.

FoU-projektet befinner sig i inledningsfasen och genomförbarhetsstudier har inte inletts ännu.

– Vi vet redan att det är möjligt att överföra el från järnvägens elnät till ett nationellt elnät, men det finns flera tekniska problem som vi nu måste studera noggrant, säger Fredrik Carlsson. Vårt främsta mål är att sänka kostnaderna för att ansluta elnäten.