Nytt trafikrekord för SJ

SJ 3000. Foto: Stefan Nilsson

SJ noterade trafikökningar på Västkustbanan, Södra stambanan, Västra stambanan och Mälarbanan med 3,2 miljoner körda kilometer. Samtidigt satte den totala trafiken med persontåg i Sverige nytt rekord under mars med 10 miljoner körda kilometer.

 

Allt fler väljer att åka hållbart och miljövänligt. Under årets tre första månader ökade persontrafiken med tåg med 4,6 procent jämfört med de tre första månaderna 2013.

 

2013 genomfördes 27 miljoner resor med SJ ABs egen persontrafik, vilket är 20 procent fler resor än när SJ bolagiserades 2001.

I december förra året gjorde SJ comeback på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Idag körs sju dagliga tur- och returresor på sträckan. Även på de stora stambanorna, Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg, har SJs trafikutbud ökat.

 

Antal kilometer persontågstrafik var 10 017 286 (mars 2014) respektive 9 331 280 (mars 2013)

 

De 10 miljonerna persontågskilometrarna fördelar sig på 80 167 persontåg. Snittet per persontåg blir cirka 125 kilometer per tåg.