Fortsatt stopp i järnvägstrafiken norr om Kiruna

Foto: LKAB

Det är fortsatt stopp i tågtrafiken strax norr om Kiruna sedan ett godståg med containrar som spårat ur mellan Rensjön och Bergfors fredag den 13 mars. Enligt Trafikverket så har röjningsarbetet har gått enligt planen och återställningsarbetet med såväl spår som kontaktledningar är i full gång.

Spåret kommer att vara klart under måndagen eller tisdagen medan det omfattande kontaktledningsarbetet beräknas vara klart under torsdagen. Enligt Trafikverket så är det ett krävande arbete som nu pågår både dag och natt. På platsen råder sträng kyla, framför allt under nätterna, vilket försvårar arbetet.

Prognosen är för närvarande är att järnvägstrafiken norr om Kiruna kommer att stå stilla fram till torsdag eftermiddag. Då väg E10 åter är öppen har ersättningstrafik kunnat komma igång.