Här servas Stockholms pendeltåg

Bo Ahlberg, Stockholmståg och Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister i Älvsjödepån. Foto: Christer Wiik

Stockholms största pendeltågsdepå, Älvsjödepån, arrangerade tillsammans med Stockholmståg och Alstom Transport, ett studiebesök för press och politiker. Bland de sistnämnda deltog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Stockholms län har i dagsläget tre vagndepåer för sina pendeltåg. I nordväst och sydväst finns Brodepån respektive Södertäljedepån, båda relativt nybyggda, jämfört med den äldsta, största och dessutom den mest centrala av de tre, nämligen Älvsjödepån som stod färdig redan 1968. Depån, belägen strax söder om Älvsjö station i södra Stockholm, har sedan invigningen byggts ut ett flertal gånger med fler uppställningsspår och en avisningsanläggning som är insprängd i berget.

Läs mer om SStorstockholms trafikdepåer i bilagan till Nordisk Infrastruktur, "Stockholmstrafiken" som utkommer i slutet av februari.