Chicagos tunnelbana rustas upp

Chicagos röda tunnelbanelinje ska rustas upp. Foto: Jeremy A

Staten Illinois går in med 646 miljoner dollar för att slutföra ett stödpaket på en miljard dollar som ska täcka en omfattande översyn och upprustning av Chicagos röda och lila tunnelbanelinjer.

Pengarna ska finansiera stora spårupprustningar, reparationer av stationer och uppgraderingar av krafttillgången till en betydande del av den lila linjen. Arbetena på den röda linjen kommer att innehålla uppgraderingar av spår, stationer och transformatorstationer, ombyggnad av stationerna Wilson och Clark och Division, samt förnyade ventilationssystem på den underjordiska delar av linjen.