Fler tågförbindelser till Vasa

Foto: Christer Wiik

Tågförbindelserna till Vasa förbättras den 12 december när eldriven tågtrafik kan startas mellan Seinäjoki och Vasa. Samtidigt blir tågresorna till Vasa allt miljövänligare eftersom resandet nu ger mindre koldioxidutsläpp. Från och med den 12 december höjs antalet tågturer på vardagarna till 20 turer. Tidigare har det gått 16 tågturer. I fortsättningen kan man resa dagligen mellan Helsingfors och Vasa med den nya direkta Pendolino-förbindelsen. Resetiden är kortare än fyra timmar.

Också nya regionaltågturer för pendlare sätts i trafik i mitten av december. I fortsättningen går också resan med direkta IC-tågförbindelser (IC 44 och IC 57) mellan Helsingfors och Vasa ungefär en kvart fortare då loket inte längre behöver bytas i Seinäjoki. Tågresorna till Vasa utvecklas i en miljövänligare riktning eftersom tågtrafiken dit kan skötas längs hela sträckan med ellok. Alla Pendolino- och IC-tåg till Vasa samt en del av regional- och expresstågen körs eldrivet i fortsättningen. Syftet är att i framtiden öka andelen tåg som körs med ellok. I fortsättningen orsakar en tågresa till Vasa som körs med ellok inga koldioxidutsläpp. Energin som går åt under resan minskar med mer än hälften när man går över till el i stället för dieselbränsle.