VR Track vann underhållsavtal

Foto: VR Track

VR Track Sweden AB fortsätter att expandera. Företaget ansvarar sedan tidigare bl.a. för drift och underhåll av järnvägsanläggningarna Norra Malmbanan samt Mitt- och Ådalsbanan. VR Track har nu tecknat avtal med Trafikverket till ett värde av ca 650 miljoner kronor.

 VR Track Sweden har tecknat avtal med Trafikverket för utförande av underhåll på Södra Stambanan, en 30 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Nässjö och Arlöv med en total anläggning om ca 71 mil.  Uppdraget omfattar underhåll av bana, el och signal; reparationer och avhjälpande underhåll samt vintertjänster. Kontraktet löper på fem år med möjlighet till två års förlängning och har ett värde om ca 650 miljoner kr.

VR Track Sweden har påbörjat rekrytering och andra etableringsåtgärder med siktet på ett smidigt övertagande från nuvarande entreprenör den 1 oktober 2014.