Jernbaneverket utreder Ringeriksbanan

Illustration av en delsträcka på Ringeriksbanan. Illustration: Fjellanger-Widerøe/Jernbaneverket

Norska  Jernbaneverket har nu fått i uppdrag att utreda och planera för projekt Ringeriksbanan. Det är ny järnvägslinje mellan Sandvika i Bærum och Hønefoss i Ringerike, som bland annat kommer att medföra kortare restid mellan Oslo och Sandvika.