Regeringen höjer anslagen till järnvägen

Västerås Central. Foto: Christer Wiik

Regeringen har beslutat att tillföra extra resurser till järnvägsunderhållet. Detta sker genom förändringar i Trafikverkets regleringsbrev där anslagsnivån för drift och underhåll för järnvägen nästa år höjs med nära 600 miljoner kronor.

Beslutet innebär att Trafikverket sammanlagt kommer att kunna avsätta nästan nio miljarder till drift och underhåll av järnvägen under 2014.

- Regeringen prioriterar en väl fungerande infrastruktur högt. Därför gör alliansregeringen nu historiskt höga satsningar på infrastrukturen och framförallt på järnvägen och dess underhåll. Det är mycket viktigt att vi har en infrastruktur som stödjer en politik för fler jobb, ökad tillväxt och en större tillgänglighet för alla som bor och reser i Sverige, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.