Nytt tågavtal för finska beväringar

Foto: VR/Teppo Vaikkanen

Från och med den 1 januari 2014 reser beväringar och bland annat värnpliktiga som genomför repövningar märkbart enklare än tidigare på fjärrtågen. De kontrollbiljetter i pappersformat som man nu använder försvinner och beväringarna kommer bara att behöva ett beväringskort i plast med VR:s identifikation och Försvarsmaktens permissionsuniform i fortsättningen. VR och Försvarsmakten undertecknade ett långvarigt kontrakt i dag. '

- Vi stöder Försvarsmakten genom att göra resandet enklare. VR är först med att förverkliga den nya resemodellen och har alltid haft ett gott samarbete med Försvarsmakten. Reformen minskar i synnerhet Försvarsmaktens administrativa kostnader. Genom reformen kommer också littera, som har använts så länge järnvägen funnits i Finland eller i 151 år, att förpassas till historien, berättar Antti Tiitola, direktör för VR:s passagerartrafikdivision.

Förutom att modellen medför förenklingar förbättrar den även säkerheten när beväringarna ska resa. - En beväring som ska på permission kan vara trött. Då medför det risker att använda ett eget fordon, särskilt på vinterhala vägar i mörker.

- Tillsammans med VR försöker vi uppmuntra värnpliktiga att använda det miljövänliga tåget istället för personbilar. Dessutom kan man genom avtalet spara årsverken som man kan använda till utbildning och till att utveckla prestationsförmågan, konstaterar överstelöjtnant Ville-Veikko Vuorio på Huvudstaben.

Beväringsrabatten försvinner i och med reformen. Beväringskortet fungerar som tågbiljett och konduktören kontrollerar det som alla andra tågbiljetter. Beväringar reser på lediga sittplatser i tågets Eco-klass. Det går inte att boka sittplats med beväringskortet i någon av köpkanalerna. Reformen gäller inte resor för värnpliktiga som genomför civiltjänst eller närtrafikresor med Helsingfors regiontrafik (HRT) eller VR.