Framtidens tågstationer kan bli mobila

Bild: Priestgoode

Det brittiska designföretaget Priestmangoode skissat på hur en mobil station skulle kunna se ut. Detta är givetvis just nu ren science fiction, men är ändå en spännande vision om hur framtida järnvägskoncept kan tänkas se ut.

Priestmangoodes koncept är anpassat för höghastighetståg. De menar att höghastighetstågen, som transporterar passagerare snabbare än någonsin tidigare, förutsätter att infrastrukturen byggs om.  Men med tågstationerna har inte hänt mycket sedan ångloket uppfanns, menar de.

Tänk om i stället för att tåget stannar vid perrongen, så kommer den till tåget. Detta är vad Priestmangoode designkoncept handlar om. Enligt dem skulle stationerna helt göra sig av med plattformarna och ersätta dem med matartrafik i form av spårvagnar, som kör vid sidan av annalkande tåg, så att passagerarna kan gå av och på tåget utan att det någonsin stannar. En annan fördel med konceptet skulle vara att resenärer skulle kunna göra en dörr-till-dörr-resa, via lokala spårvagnar och höghastighetståg, utan att någonsin stiga av.