Stockholm Årsta Kombiterminal fullt uthyrd

Årsta kombiterminal i södra Stockholm. Bild: Jernhusen

I april 2014 flyttar Carrier Transport AB in på Stockholm Årsta Kombiterminal i södra Stockholm där de hyr 5540 kvm i Crossdock-fastigheten. Deras närmaste grannar blir Kyl och Frysexpressen, ICA och GW-bulk som sedan tidigare är klara för att etablera sig på terminalen.

På Stockholm Årsta Kombiterminal kommer alla sorters gods att kunna hanteras då det finns lokaler för både varmt och kallt behov. De nya moderna portalkranarna bidrar också till en ökad kapacitet i godshanteringen då de kan lyfta upp till 70 ton. Logent Port & Terminals är operatören som sköter driften av kranterminalen och lyfter enheter till och från de nya tågspåren.

Carrier Transport är ett flexibelt åkeriföretag med en bred fordonspark innehållande allt från budbilar, kranbilar, kylbilar, distributionsbilar etc. Styrkan i företaget är att det med korta ledtider kan bemöta kundens önskemål och skräddarsy logistik-, bud- och distributionslösningar. Även plock och pack utförs i stor skala. Företaget verkar dagligen från Skåne upp till Gävleborg med egna fordon. Dagliga linjebilar trafikerar mellan Göteborg och Stockholm. Med samarbetspartners täcks även övriga landet samt Finland och Norge. 

-   Vi är jätteglada att Carrier Transport AB etablerar sig hos oss på Stockholm Årsta Kombiterminal. De har tydliga ambitioner om att bidra till ett hållbart Sverige genom att verka för att mer gods ska åka på järnväg, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Carrier Transport AB anser att lösningen för framtidens behov i Stockholmsområdet är att minska antalet transporterade godsenheter på landsvägen. Årstas strategiska läge med endast 6 km till citykärnan i direkt anslutning till järnvägen gör det möjligt att erbjuda marknaden nya effektivare och miljövänligare transportlösningar via järnvägen.

- Vi ser fram emot inflyttningen till den nya kombiterminalen. Detta är ett led i vår strävan att minska miljöpåfrestningarna och öka kvaliteten på utförda tjänster. Både vi, våra kunder och våra blivande kunder kommer att kunna möta de idag högt satta miljö- och kostnadskraven. Vi ser i dagsläget järnvägen som enda sättet att kunna utmana cabotagetrafiken. Besparingarna blir både ekonomiska och miljömässiga vilket förhoppningsvis även kommer att leda till fler arbetstillfällen, säger Hannes Gidlund Vd Carrier Transport.