Skanska tar hem järnvägskontrakt i Tjeckien

Ett tjeckiskt Pendolino-tåg. Foto: Wikipedia

Skanska har fått i uppdrag att modernisera järnvägsknuten i Plzens tredje transportkorridor i Tjeckien. Kontraktssumman uppgår till cirka 350 miljoner kronor. Kund är den tjeckiska järnvägsmyndigheten, Railway Infrastructure Administration (RIA).

Finansieringen kommer att tillhandahållas av den statliga fonden för transportinfrastruktur och samfinansieras med EU:s Cohesion Fund. Projektet kommer att slutföras av Skanska under de kommande två och ett halvt åren.