Amerikansk godstransportkorridor byggs ut

Containerbärande tåg, så kallade ”double stack trains”, ska bli många fler i järnvägskorridoren. Foto: Doug Wertman

National Gateway Project är ett omfattande moderniseringsprogram av en järnvägskorridor i östra USA. Syftet är att förbättra järnvägstransporterna i hela landet, men framför allt från hamnar vid Atlantkusten till konsumentmarknaderna i Mellanvästern.

Fler tåg kommer att kommer att kunna transportera container i dubbla rader, är meningen.

National Gateway Project är ett så kallat OPS-projekt, där det privata näringslivet bidrar med stora summor. Den största privata delfinansiären är transportföretaget CSX Corportation. Den upprustade järnvägskorridoren förväntas skapa mer än 50 000 jobb.

Järnvägskorridoren anses vara av vital betydelse för USA:s ekonomi då godstransporterna i landet förväntas öka från 15 miljarder ton till 30 miljarder fram till 2050.

Så kallade “double-stack trains”, containerbärande tåg i dubbla rader, kan frakta 100 dubbelt så mycket gods som standardtåg under en resa, vilket minskar både kostnader och utsläpp.

National Gateway Project drog igång 2008 och förväntas vara helt genomfört 2015.