Effektivare nordisk tågtrafik i fokus på Nordic Rail

I samband med första dagens nyckelseminarium sade infrastrukturministern Catarina Elmsäter-Svärd (till vänster) i sitt inledningstal att planeringen av nya spårbundna projekt måste knytas bättre ihop med den övriga samhällsplaneringen än tidigare. Foto: Markku Björkman

Den 8 oktober startade Elmia-mässan Nordic Rail i Jönköping. Ett av de mest diskuterade debattämnena handlade om tågtrafiken i Sverige. På andra plats hamnade nordiska transport- och tågkorridorer mot kontinenten genom Danmark och Östeuropa.  Massmedias rapportering har gett en stark bild av förseningar och kaos längs svenska järnvägar. Dessa svårigheter och många andra brännande frågor togs upp på Elmias infrastrukturmässa redan vid inledningen.

I samband med första dagens nyckelseminarium sade infrastrukturministern Catarina Elmsäter-Svärd i sitt inledningstal att planeringen av nya spårbundna projekt måste knytas bättre ihop med den övriga samhällsplaneringen än tidigare. Industrins företrädare betonade i sin sida vikten av att förbättra spårnätets underhåll innan man sätter i gång med nya dyrbara projekt. Debatten illustrerade tydligt industrins behov av effektiva och punkliga leveranser till kontinenten och Sydeuropa.

Danska representanter berättade om flera aktuella dubbelspårprojekt, som framförallt kommer att gynna svenska godstransporter till övriga Europa. Flera representanter för järnvägsindustrin, tågoperatörer, branschorganisationer, infrastrukturexperter och politiker deltog i mässans omfattande seminarieprogram.

På själva mässan presenterade bland annat CeDe Group en rad standardmaskiner modifierad för användning på järnväg. I montern såg besökarna hjulgrävaren Volvo EW160D Rail med CeDe Groups egenutvecklade järnvägskonvertering, Steelwrist tiltrotator och Prolec-system.